Dil Seçimi:
İngilizceİngilizce Türkçe
CAM KESİM OPTİMİZASYON PROGRAMI

 

 

Satış Temsilcisi: HCT Mühendislik Otomasyon Çözümleri - Tel: 0216 452 80 81 - info@hct.com.tr www.hct.com.tr


Cam kesim işiyle uğraşan tüm firmaların ana teması fireyi azaltarak maliyetleri düşürmektir. İşte yirmi yılı aşkın tecrübesiyle cam sektörüne böyle bir program sağlayan İtalyan menşeili R.O. Srl firmasının ürünü olan Perfect Cut Cam Kesim Programı minumum fire-maximum kazanç anlayışıyla bu amaca hizmet etmektedir.

 

Perfect Cut ; 20 yıldır süre gelen çalışma ve tecrübelerin sonucunda cam sektörünün tüm sorunlarına cevap vermek için geliştirilmiştir: cam kesme optimizasyonu, cam kesme yerleşim yönetimi, cam kesme makineleri ile veri iletişim bağlantıları, şekilli cam kesim yönetimi (CAD, Parametrik şekiller, DXF formatlı resim yükleme, gelişmiş interpolasyon özellikleri), etiket yazdırma, şirket yönetimi, üretimin izlenmesi ve planlanmasına olanak sağlayan yazılım mevcuttur.

Programı Kimler Kullanabilir?

 

1-Cam Kesme Makinaları Olanlar:

AIPOLI, ALLEN BRADLEY, BAVELLONI, BAVELLONI BCT, BOLLA, BOTTERO, BOTTRO DX, BOTTERO STR, BRAVA CP0202, BRAVA/MIORA TECNOS, BRAVA/MIORA TRIA, BYSTRONIC, CMT, ELETTROFLEX, FAGOR, FOREL, FUCHAN, GFP STR, GFPM, HEGLA, INTERMAC HART/LM, INTERMAC- OTD, ITALIANA MACCHINE, ITALMEC, LAMEI, LAMPO, LISEC CN, LIVRA, MACOTEC, MAVER, MAVER STR, MINGTE, MIORA S85, MIORA S8503/1, NOVA KLETRA/MIORA S8503, PICCOLA, SCM, SETI PROJECT, SIEMENS, SRM086, TECNOMETAL, VALMAC, WU komponenetlerini kullanan cam kesim makinaları için program rahatlıkla kullanılabilmektedir. Programın adaptasyonuyla ilgili bilgi edinmek için irtibata geçilmelidir.

Makina için program alacak firmalar şekilli ve düz kesim olmak üzere kendi makinalarına göre program satın alabilirler.

2-Elle Cam Kesenler:

Elle cam kesimi yapan firmalar için programın makina kodları üretmesine gerek yoktur ve bu firmalar programda şekilli kesim opsiyonuna gereksinim duymazlar. Böylece program bu firmalara daha ekonomik gelmektedir. Firmalar etiket çıktısını ve kesimin çıktısını printer dan alabilmektedirler. Proramı da kendi istek ve ihtiyaçlarına göre seçip programın maliyetini düşürebilirler.

Programın Temel Özellikleri

a- Mimumum fire özelliği. Program toplam fireyi, plaka başına fireyi, eğer plakalar için fiyat girilirse toplam maliyeti rapor olarak gösterebilmektedir.

b- Stok yönetimi. Müşteri istediği gibi kendi stoğunu oluşturabilir. Böylece kullandığı camları yada stoğunda nekadar cam kaldığını kontrol edebilir.

c- Etiket özelliği. Müşteriler siparişlerini üretimde takip edebilmek için etiket özelliğini kullanarak kendi firmalarına özel etiketlerini kolaylıkla yapabilirler.

d- Printer çıktısı. Bu özelliği kullanarak optimizasyon sonucunda oluşan camların çıktısı alınıp camların makina üzerinde ayrıştırılması yapılabilir.

e- Optimizasyon kontrolü. Optimizasyon sonucunda camların yerleşimi beğenilmez yada değiştirilmek istenirse bu işlem basit bir şekilde yapılabilmektedir.

f- Menfez camları için delik opsiyonu.

Sonuç

Perfect Cut cam kesim programı herkesimden cam firmaları için genel-özel olarak çözüm sunabilmektedir. Makinası olsun olmasın bütün camcı firmaları bu programı kolaylıkla kullanabilir. Böylece firmalar, hem zamandan hemde fireden kazanç sağlayabilirler.

Programın Özellikleri

Minimum fire.

Kolay bölümleme.

Yeniden kullanılabilir çıkan parça ve bölüm elde etmek için optimize edilmiş kesme çizgileri.

Yolun görüntüsüyle birlikte optimize edilmiş kesme yolu (yönergeler adım adım verilmektedir)

En çok kullanılan NC (Numeric Control) sistemleri ile seri port, floppy disk, flash disk ve network ile iletişim imkanı (SIEMENS, COPMES, ITALMEC,
ELETTROFLEX, IANUA, TRE STELLE, VALMAC, TECNOMETAL, BAVELLONI, BYSTRONIC, BOTTERO, FOREL, INTERMAC, GFPM, CSM).

WINDOWS ortamında yapılandırılabilen tüm yazıcılar kullanılabilir.

Kullanılan ürün gruplarının sayısına göre alt gruplarda otomatik bölümleme özelliğiyle birlikte çift cam ve etiket yönetimi.

Farklı malzeme gruplarıyla kesme emri verme olasılığı (sorunları otomatik olarak alt gruplara ayırma).

Tam ve güçlü yazdırma.

Müşterinin gereksinimleri doğrultusunda uyarlanabilen etiket yazdırma.

Malzeme gruplarına ayrılmış olarak yeniden kullanılabilir parçaların yönetimi.

Rodajlama yönetimi (her bir kenar için ayrı olabilir).

Milimetrenin onda biri ya da standart ve Tayvan inç ölçü değerleri.

Ölçü toleransının optimize edilmiş yönetimi (parçalarda bir milimetrelik toleransın ayarlanması artık parçaların önemli miktarda azalmasını sağlayabilir).

Trim yönetimi; kesilecek son parça ile sayfa kenarı ve Z ve X ekseni arasındaki minimum mesafenin arasındaki mesafe (camı kırmak için gerekli olan mesafe).

Optimize edilmiş kenar yönetimi.

Minimum kesme uzaklığını atlamak için kullanılan Z şeriti yönetimi.

Oluk yönü yönetimi (cam kesmeye ilişkin yönerge seti).

Kesilan parça sayısındaki pay yönetimi (sayfayı tamamlamak için standart siparişlerde kullanışlıdır).

İlk kesilen parçadaki olası yön sınırlaması yönetimi.

Aynı kesme düzenindeki farklı ölçülerin maksimum sayısını sınırlama yönetimi.

Bir çift cam içindeki tüm parçalar uygulanan sınırlama yönetimi aynı düzende kesilmelidir.

Ölçü öncelikleri yönetimi (önce kesilecek parçaların belirlenmesi).

Sayfa boyutlarına göre kesme düzenlerinin sipariş verilmesi.

Yeniden kullanılabilir artık parça boyutlarını optimize eden "firekurtarma" yönetimi.

Açılı cam yönetimi (aynı zamanda farklı rodajlama ve parça boyutları için de geçerlidir).

Delikler ve basit kareler parça üzerine doğrudan yerleştirilebilir.

İşlemcinin ürün grubu bazında ayarlanma olasılığı (örneğin, düz camı bir makine keserken katmanlı camı başka bir makine kesebilir).

Açıklama, müşteri, sipariş ve işleme, kesme düzeninde görüntülenebilir.

Etiketler için 3 satırlık alan olanağı.

Batch mode işleme yapılabilir (işleme sırasını başlatma, yazdırma, vb.).

Bazı düzenler silinebilir (örneğin, tamamlanmayan son sayfa).

Yüksek ölçüde yapılandırılabilir.

Yazılım seçenekleri uzaktan etkinleştirilebilir.

Sorunlar içe/dışa ve ASCII dosyalarına aktarılabilir ve kuyruğa sokulabilir.

Kanal eğme makinelerine doğru haberleşme arabirim oluşturulabilir: Lisec, Forel, Valmac ve Rjukan.

Tahmini maliyet gösterilebilir.

İşleme süresi ayarlanabilir ve izlenebilir.

Arka alan optimizasyonu ve yazdırma (diğer etkinlikler aynı anda gerçekleştrilebilir; örneğin yeni bir projeden yeni veriler girmek gibi).

Şekiller için doğrudan arabirim (yapı iyesi biçimi, DXF, parametrik) doğrudan optimize ediciden ya da yönetim modülünden etkinleştirilebilir ve ikizleme, grinding (rodajlama) offset, kenar düzeltme, kenar ilerletme, ölçek faktörü, şekli içeren karenin kenarındaki varlıkların ya da parçaların otomatik olarak ortadan kaldırılması gibi yöntemler kullanılabilir.

CAM KESİM PROGRAMI
Optimizasyon Programı
ARGON GAZI TEST
ARGON GAZI DOLUM
DUYURULAR
TUYAP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player